Aug 24 2020

Laisvės kelias 2020

1939-ųjų metų rugpjūčio 23-iąją Maskvoje buvo pasirašytas sąjungą tarp Stalino ir Hitlerio sudaręs bei Baltijos šalių okupaciją ir Antro Pasaulinio karo pradžią nulėmęs slaptas dokumentas – Molotovo-Ribentropo paktas.

1989 metais šią dieną šimtai tūkstančių Estijos, Latvijos ir Lietuvos gyventojų, sudarydami gyvą grandinę, susikibo rankomis, siekdami pademonstruoti bendrystę. Gyva Baltijos kelio grandinė nusidriekė nuo Vilniaus iki Talino ir parodė visam pasauliui Baltijos valstybių norą atsiskirti nuo Sovietų Sąjungos.

Šiandien, už keliasdešimties kilometrų nuo Lietuvos, mūsų broliai ir seserys baltarusiai pakilo grumtis dėl savo laisvės. Norėdami parodyti, kad kovoje dėl laisvės Lietuva ir Baltarusija yra vieningos, kaip taip buvo LDK laikais, istorinę Baltijos kelio dieną lietuviai stojo į naują gyvąją grandinę – Laisvės kelią nuo Katedros aikštės Vilniuje iki Baltarusijos sienos. Visa šeima sudalyvavom brolius ir seseris baltarusius palaikančioje akcijoje. Svarbu parodyti kaimynams, kad jie ne vieni.